Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα και ειδικότερα στο τμήμα του εργαστηρίου που αναφέρεται στην Τεχνολογία Internet, οι σπουδαστές θα εμπεδώσουν έννοιες και θα εξασκηθούν σε εφαρμογές αυτών όπως: Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Διαδικτυακός προγραμματισμός, Browsers, e-mail, blog και μηχανές αναζήτησης.

θεματικές ενότητες

  • Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός
  • Βασικές γνώσεις HTML
  • Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
  • Προγράμματα περιήγησης
  • Χρήση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Πρωτόκολλα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Ιστολόγιο
  • Μηχανές Αναζήτησης

Λογισμικό

MS Windows XP
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Outlook Express
Blogger
Google search