Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται Πτυχιακές Εργασίες που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη μου.

2019

Βλάχος, Ι. (2019). Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με το εκπαιδευτικό εργαλείο Game Maker Studio. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Γκέρα, Σ. (2019). Δημιουργία custom responsive template «προσωπικής σελίδας» του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.x.x, βασιζόμενο στο default template «Protostar». Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Κατσίκας, Π. (2019). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ειδησεογραφικού ιστότοπου αθλητικού περιεχομένου με τη χρήση CMS Joomla. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

2018

Aργυροπούλου, Α. (2018). Δημιουργία responsive template για το CMS Joomla 3.x με το Gantry Framework. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Βαρτζής, Ι. (2018). Δημιουργία ιστοτόπου εργαστηριακού μαθήματος τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την προβολή υλικού και την αλληλεπίδραση φοιτητή-καθηγητή και φοιτητή-φοιτητή, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.5. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Καλτσούλας, Σ. (2018). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη, πολύγλωσσου διαδικτυακού ιστοτόπου ηλεκτρονικών αγορών, παραδοσιακών προϊόντων Μεσολογγίου, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Κεκάτος, Κ. (2018). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπου προβολής διεθνούς επιχείρησης μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Jooomla 3.x.x. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Λαζαρίδη, Α. (2018). Μελέτη και παρουσίαση του CMS Joomla! 3.x. Δημιουργία Online Web Tutorial. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Μάσσαλας, Γ. (2018). Σχεδίαση και ανάπτυξη δίγλωσσου ηλεκτρονικού καταστήματος ιδανικά προσβάσιμου απο κάθε ειδος συσκευής. Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.