Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται τα μαθήματα που έχω διδάξει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος.

 

ΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟΤΜΗΜΑ-ΙΔΡΥΜΑ
Ανάλυση ΠΣ ΙΙ PEΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων PEΕ 2018-2019 Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης PEΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική OΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό OΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ανάλυση ΠΣ ΙΙ NΕΕ 2017-2018  Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων NΕΕ 2017-2018  Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης NΕΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική MΧΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης LΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Προγραμματισμός Η/Υ LΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι KΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ KΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική KΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων KΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης JΕΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι IΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Τεχνολογίες Διαδικτύου IΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης HΕΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική GΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ GΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός FΕΕ 2013-2014 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική EΧΕ 2013-2014 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (Θ) EΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (E) EΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός DΕΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών CΧΕ 2012-2013 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός CΧΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Πάτρας
Δομές Δεδομένων BΕΕ 2011-2012 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας
Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογία Internet AΦΕ 2011 Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοσελίδων - ΔΙΕΚ Πάτρας