Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται τα μαθήματα που έχω διδάξει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος.

 

ΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟΤΜΗΜΑ-ΙΔΡΥΜΑ
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ZΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική YΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων XΕΕ 2017-2018  Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης WΕΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική VΧΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης UΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Προγραμματισμός Η/Υ TΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων SΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ RΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι QΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική PΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης OΕΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι NΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Τεχνολογίες Διαδικτύου MΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης LΕΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ KΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική JΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός IΕΕ 2013-2014 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική HΧΕ 2013-2014 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (Θ) GΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (E) FΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός EΕΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών DΧΕ 2012-2013 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός CΧΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Πάτρας
Δομές Δεδομένων BΕΕ 2011-2012 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας
Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογία Internet AΦΕ 2011 Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοσελίδων - ΔΙΕΚ Πάτρας