• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική κατάρτιση

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται τα μαθήματα που έχω διδάξει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος.

 

ΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟΤΜΗΜΑ-ΙΔΡΥΜΑ
Ανάλυση ΠΣ ΙΙ OEΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων OEΕ 2018-2019 Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης OEΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική NΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό NΧΕ 2018-2019 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ανάλυση ΠΣ ΙΙ MΕΕ 2017-2018  Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων MΕΕ 2017-2018  Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης MΕΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική LΧΕ 2017-2018 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης KΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Προγραμματισμός Η/Υ KΕΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι JΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ JΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική JΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων JΧΕ 2016-2017 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΕΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι HΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Τεχνολογίες Διαδικτύου HΧΕ 2015-2016 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης GΕΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική FΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ FΧΕ 2014-2015 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός EΕΕ 2013-2014 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Εισαγωγή στην Πληροφορική DΧΕ 2013-2014 Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (Θ) DΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (E) DΧΕ 2013-2014 ΔΟΕΠ & ΤΜ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός CΕΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών BΧΕ 2012-2013 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας
Διαδικτυακός Προγραμματισμός BΧΕ 2012-2013 Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Πάτρας
Δομές Δεδομένων AΕΕ 2011-2012 ΕΠΔΟ - ΤΕΙ Πάτρας

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται τα μαθήματα που έχω διδάξει ως Εκπαιδευτής Δημοσίων ΙΕΚ.

 

ΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet (Θ) GΕE 2024  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΣΑΕΚ Αιγάλεω
Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet (Ε) GΕE 2024  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΣΑΕΚ Αιγάλεω
Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων (Ε) GΕE 2024  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΣΑΕΚ Αιγάλεω
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Αλληλεπιδραστικών Ιστοτόπων (Ε) FΧE 2023  Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλ. Εμπόριο - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Ι (Ε) FΧE 2023  Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλ. Εμπόριο - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι (Ε) FΧE 2023  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (Ε) EEE 2023  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (Θ) EEE 2023  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet (E) EEE 2023  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι (Ε) DΧΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι (Ε) DΧΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι (Θ) DΧΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Βάσεις Δεδομένων Ι (Ε) CΕΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου
Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων (Ε) CΕΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Γλυφάδας
Βάσεις Δεδομένων Ι (Ε) CCΕΕ 2022 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - ΔΙΕΚ Γλυφάδας
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων (Ε) BΧΕ 2020 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - ΔΙΕΚ Ηλιούπολης
Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων (Θ) BΧΕ 2020 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - ΔΙΕΚ Ηλιούπολης
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής BΧΕ 2020 Τ.Π.Ε. στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Θ) BΧΕ 2020 Τεχνικός Η/Υ - ΔΙΕΚ Αιγάλεω
Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογία Internet (Ε) AΧΕ 2011 Τεχνικός Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοχώρων - ΔΙΕΚ Πάτρας