Συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου με τη Διεύθυνση «Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρών, από 01/12/2012 έως σήμερα.

 •  

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

  kpp.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ2021)», από 15/11/2022 έως 30/09/2023.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • ΠΕ1: Πλήρωση δεξαμενών υλικού πιστοποίησης.
  • ΠΕ2: Μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης των εξετάσεων σε παραγωγική λειτουργία, επέκταση και προσαρμογές.
  • ΠΕ3: Προετοιμασία και διεξαγωγή εξετάσεων.
  • ΠΕ5: Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και επεκτασιμότητας.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Μετάπτωση δοκιμασιών επίδειξης (demo) σε νέο authoring tool και ανάπτυξη κώδικα για βαθμολόγηση, ποιότικός έλεγχος δοκιμασιών, σχεδιασμός περιβάλλοντος διαχείρισης δοκιμασιών.
  • Αναβάθμιση της πύλης (portal) και διαμόρφωση - υποστήριξη προβολής υποστηρικτικού υλικού, παραγωγή αναφορών χρήσης πρόσβασης.
  • Τεχνικοί έλεγχοι σε ΚΗΕ, παραγωγή υλικού υποστήριξης υποψηφίων, συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προετοιμασίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων.
  • Διαμόρφωση περιβαλλόντων των εφαρμογών, του πληρoφoριακού συστήματος, του authoring tool και του portal.
 • Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. / Β κύκλος

  e-pimorfosi.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. / Β κύκλος)», από 20/11/2021 έως 31/10/2022 και από 01/10/2023 έως 31/03/2024.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • ΠΕ11.1: Προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δράσεων της πράξης (MIS), εφαρμογών πιστοποίησης και εσωτερικής αξιολόγησης της πράξης.
  • ΠΕ11.2: Προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία υποστηρικτικών συστημάτων - πλατφορμών και εργαλείων για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, την ενημέρωση και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Συντήρηση διαδικτυακού πληροφοριακού κόμβου της πράξης [https://epimorfosi.cti.gr].
  • Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών για την υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής εκπαιδευτικών και επιμορφωτών.
  • Αναπροσαρμογές, αναβαθμίσεις, μετάπτωση σε νέο εξοπλισμό, υποστήριξη και λειτουργία συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) [http://moodle-bkyklos.cti.gr].
  • Προσαρμογή, αναβάθμιση, μετάπτωση σε νέο εξοπλισμό, συντήρηση και λειτουργία πλατφόρμας ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης για τις ανάγκες των δράσεων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης.
  • Αναπροσαρμογή - αναβάθμιση συστήματος εφαρμογών της βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Διενέργεια τεχνικών ελέγχων για την ένταξη ενδιαφερόμενων φορέων στο μητρώο κέντρων πιστοποίησης.
  • Τεχνική υποστήριξη χρηστών πληροφοριακού κόμβου.
  • Παραγωγή στοιχείων και τεχνικών αναφορών για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των δράσεων της πράξης.
 • Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη

  aristotelistes.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη», από 04/01/2021 έως 30/10/2021.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων - Μοντελοποίηση δεδομένων, υπηρεσιών διασυνδέσεων και χρηστών - Μεθοδολογία.
  • ΕΕ2: Τεχνολογικός σχεδιασμός εφαρμογών και Υπηρεσιών.
  • ΕΕ4: Ανάπτυξη συστημάτων και Υπηρεσιών.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Ανάλυση απαιτήσεων του συνεργατικού περιβάλλοντος υποστήριξης του μεταφραστικού έργου και του περιβάλλοντος προβολής των δεδομένων.
  • Επιλογή και δοκιμαστική χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την αποδοτική προβολή και διαχείριση των δεδομένων του μεταφραστικού έργου και τη λειτουργική και εργονομική παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.
  • Σχεδιασμός των περιβαλλόντων χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών που θα προδιαγραφούν.
  • Εργονομική και δημιουργική παρουσίαση για την αποδοτική προβολή και διαχείριση των δεδομένων του μεταφραστικού έργου και εργονομική παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη περιβαλλόντων χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών που έχουν προδιαγραφεί.

  Στο πλαίσιο των υπολοίπων έργων της διεύθυνσης, κύρια συμμετοχή σε:

  • Ανάπτυξη, προσαρμογή και συντήρηση του Portal του έργου «ESCAPE- Απόδραση στον πολιτισμό» [https://escape.cti.gr], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.9.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πραξη

  e-pimorfosi.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. 2014-2020)», από 30/05/2016 έως 31/12/2020.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • ΠΕ4.1: Ανάπτυξη, αναβάθμιση, προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης των δράσεων της Πράξης (MIS) – Τεχνικοί έλεγχοι υποδομών.
  • ΠΕ4.2: Ανάπτυξη, αναβάθμιση, προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική υποστήριξη και συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.
  • ΠΕ4.3: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία πύλης ενημέρωσης και υποστήριξης.
  • ΠΕ4.4: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης και διάθεση υλικού επιμόρφωσης.
  • ΠΕ4.5: Αναβάθμιση, εγκατάσταση και λειτουργία Βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
  • ΠΕ4.7: Ανάπτυξη, αναβάθμιση, προσαρμογή μεθοδολογιών και υλικού πιστοποίησης.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Ανάπτυξη, προσαρμογή και συντήρηση διαδικτυακού πληροφοριακού κόμβου της πράξης [https://e-pimorfosi.cti.gr].
  • Ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία συστήματος διαχείριση μάθησης (LMS) – πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες των δράσεων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης [https://e-pimorfosi.cti.gr/moodle-b1].
  • Προσαρμογή, υποστήριξη, συντήρηση και λειτουργία πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις ανάγκες των δράσεων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης [http://moodlepake.cti.gr].
  • Λειτουργία υπολογιστικών υποδομών παροχής υπηρεσιών help-desk καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης.
  • Παραγωγή στοιχείων και τεχνικών αναφορών για τη διευκόλυνση και διαχείριση των δράσεων της πράξης.
  • Παραγωγή υλικού πιστοποίησης και πλήρωση των δεξαμενών διαχείρισης για τη παραγωγή τεστ.
  • Διενέργεια τεχνικών ελέγχων για την ένταξη ενδιαφερόμενων φορέων στα μητρώα της πράξης.
  • Τεχνική υποστήριξη στους φορείς επιμόρφωσης και πιστοποίησης ως προς τη λειτουργία υποδομών.

  Στο πλαίσιο των υπολοίπων έργων της διεύθυνσης, κύρια συμμετοχή σε:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Portal του έργου «ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ - Aνάπτυξη ενός σύγχρονου καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές» [http://lexipaignio.cti.gr/], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.9.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Portal του έργου «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής» [https://kpp.cti.gr], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.9.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Portal του ευρωπαϊκού έργου «MENTEP: MENtoring Technology Enhanced Pedagogy» [http://mentep.cti.gr], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.7.
 • Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

  kpg.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών», από 27/07/2015 έως 30/11/2015.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • WP1: Ανάπτυξη Εφαρμογών για το e-test.
  • WP3: Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΚΠΓ.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακού κόμβου του έργου [http://kpg.cti.gr].
  • Ανάπτυξη, προσαρμογή και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης για εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις.
  • Τεχνική υποστήριξη για την εξασφάλιση ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας εφαρμογών ευρείας κλίμακας.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

  b-epipedo2.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με δύο συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο των έργων «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 8 περιφέρεις σύγκλισης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 3 περιφέρεις Σταδιακής Εξόδου», από 10/03/2014 έως 30/06/2015.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • WP5: Ανάπτυξη και λειτουργία Help-Desk.
  • WP6: Προσαρμογή, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών μεικτού μοντέλου, περιλαμβανομένης της υποστήριξης για την εφαρμογή στη τάξη.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

  • Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού για τη πλατφόρμα Moodle και των Portals που χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα [http://b-epipedo2.cti.gr, http://ifigeneia.cti.gr/repository, http://bepipedo2-ekse.cti.gr/moodle].
  • Υποστήριξη των χρηστών της κεντρικής δομής του έργου (επιστήμονες, συνεργάτες συγγραφής υλικού, επιμορφωτές, υποδομές διεξαγωγής δια ζώσης συνεδρίων) για την αξιοποίηση των μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης πρόσβασης και επικοινωνίας που αξιοποιούνται στο μικτό μοντέλο επιμόρφωσης.
  • Δημιουργία και προσαρμογή νέων themes παρουσίασης περιεχομένου.

  Στο πλαίσιο των υπολοίπων έργων της διεύθυνσης, κύρια συμμετοχή σε:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ιστότοπου του ευρωπαϊκού έργου «M C Squared Project» [http://mc2-project.eu], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 2.5.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ιστότοπου του κρατικού πιστοποιητικού «Πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ» [http://com2cert.cti.gr], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 2.5 και το σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle 2.3.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ιστότοπου της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [http://exams.repo.cti.gr].
 • Dicode - Mastering Data Intensive Collaboration and Decision Making

  dicode-project.cti.gr

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στη Διεύθυνση Κατάρτισης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου «Mastering Data Intensive Collaboration and Decision Making (Dicode)», από 01/12/2012 έως 31/08/2013.

  Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:

  • WP3: Voluminous and Complex Data Mining Services.
  • WP4: Data-Intensive Collaboration & Design Support Services.
  • WP5: Integrated Services and Innovative Work Methodologies.
  • WP6: Validation and Assessment.

  Με κύρια συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

   • Αυτοματοποιημένη μετατροπή περιεχομένου Web σε περιεχόμενο mobile web για περιβάλλοντα υποστήριξης συνεργασίας και λήψης αποφάσεων σε συνθήκες περιπλοκότητας διαδικασιών και υπερπληθώρας δεδομένων.
   • Ανάπτυξη mobile συστημάτων υποστήριξης επιχειρηματολογίας και διαβούλευσης.
   • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση (integration) αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης σε συστήματα συνεργατικής επιχειρηματολογίας.
   • Διενέργεια ελέγχων επικύρωσης και αξιοπιστίας των παραπάνω συστημάτων.
   • Οπτική αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων πολύ μεγάλου όγκου και πολυπλοκότητας σε περιβάλλοντα υποστήριξης συνεργασίας και λήψης αποφάσεων, με εφαρμογές σε δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης στο πλαίσιο έργων ευρείας κλίμακας.

  Στο πλαίσιο των υπολοίπων έργων της διεύθυνσης, κύρια συμμετοχή σε:

    • Ανάπτυξη νέων Θεμάτων του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Moodle, για τα έργα «Β-Επίπεδο2: Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών» και «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».
    • Επεξεργασία και εκσφαλμάτωση του ιστότοπου  «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» [http://kpg.cti.gr].
    • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του νέου ιστότοπου του ευρωπαϊκού προγράμματος «ReMath» [http://remath.cti.gr], με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 2.5.
    • Αναβάθμιση του ιστότοπου  «Πιστοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» [http://kpp.cti.gr], από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 1.5 σε Joomla 2.5.
 • 1