ΚΕΜΕΔΙΝ

Κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000

Κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 και διερεύνηση του ρόλου δημόσιων και μη δημόσιων φορέων στην εφαρμογή αυτών. Περιπτωσιολογική μελέτη Εθνικού Δρυμού Οίτης. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση ενός πιλοτικού εγχειριδίου Οδηγιών για την κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης ή βελτίωσης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και η πιλοτική τους εφαρμογή στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Λίγα λόγια για το project

Ο ιστοτότοπος ΚΕΔΕΜΙΝ δεν έχει βασιστεί σε κάποιο CMS αλλά είναι Custom. Το όλο Project βασίζεται σε μια σχετικά απλή δομή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέψαμε ανάγκες που προέκυψαν. Επιπλέον, βελτιστοποιήσαμε την ταχύτητα της ιστοσελίδας μέσα από συμπίεση των εικόνων, των CSS και JavaScript αρχείων. Ο βασικός χρωματισμός του ιστοτόπου δεν θα μπορούσε να έχει ως βάση άλλο χρώμα πλην του πράσινου, μιας και το έργο σχετίζεται αποκλειστικά με τη φύση.

Υλοποίηση: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Design

Χρώματα

παλέτα χρωμάτων

Τυπογραφία: Arial

γραμματοσειρά arial

Εικονίδια

εικονίδια

HTML elements

Header

στιγμιότυπο header

Main

στιγμιότυπο main

Συνοπτικά

HTML5

CSS3

PHP

JavaScript

Social connectivity

Πλατφόρμα: Custom

Επισκεφθείτε το: Website του ΚΕΜΕΔΙΝ