ΚΕΜΕΔΙΝ

Κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000

Κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 και διερεύνηση του ρόλου δημόσιων και μη δημόσιων φορέων στην εφαρμογή αυτών. Περιπτωσιολογική μελέτη Εθνικού Δρυμού Οίτης. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"  Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση ενός πιλοτικού εγχειριδίου Οδηγιών για την κατάρτιση ειδικών μέτρων διατήρησης ή βελτίωσης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και η πιλοτική τους εφαρμογή στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Δημιουργήσαμε ένα Responsive Template με το Gantry framework. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου δημιουργήσαμε τη δομή των ψηφιακών πόρων οργανωμένη σε 4 θεματικούς τομείς και 12 κατηγορίες αξιοποιώντας το πρόσθετο "K2 Items".

Υλοποίηση: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

xromata kemedin

Τυπογραφία: Arial

font arial

Εικονίδια

icons kemedin

HTML elements

Header

sc kemedin 1

Main

sc kemedin 2

Συνοπτικά

HTML5

CSS3

PHP

JavaScript

Social connectivity

Πλατφόρμα: Custom

Επισκεφθείτε το: Website του ΚΕΜΕΔΙΝ