Είμαι ένας Web Developer με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες HTML5, CSS3, Sass, Responsive Web Design και το CMS Joomla! Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, προσπαθώ να συνεισφέρω στην ανάπτυξη του Web μέσα από την υλοποίηση διαφόρων Web Applications και τη διδασκαλία τεχνολογιών διαδικτύου και λοιπών συναφών αντικειμένων.

Στον παρόντα Ιστότοπο θα βρείτε στοιχεία σχετικά με την εργασία μου, τα Projects που έχω αναπτύξει (είτε ως μέλος ομάδας, είτε ατομικά), τα μαθήματα που διδάσκω και στιγμές που θα μοιράζομαι μαζί σας μέσα από φωτογραφικό υλικό.

Βιογραφικό

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Υποψήφιος Διδάκτωρ

  Υποψήφιος Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα διατριβής «Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Αυξημένης Πολυπλοκότητας».

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

  Μ.Δ.Ε στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά - Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη», Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
  Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

  Πτυχίο «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας.

 • ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
  Front-End Web Developer

  Απασχόληση ως Προγραμματιστής στη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος", με συμβάσεις έργου.

  ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Επιστήμονας Πληροφορικής

  Απασχόληση ως Επιστήμονας Πληροφορικής στην "ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ", στο πλαίσιο επιστημονικής εθελοντικής συνεισφοράς.

  BYTEMOBILE EDC
  Handset Certification Engineer

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στην εταιρεία "BYTEMOBILE Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης", με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  INTRACOM ΑΕ
  Προγραμματιστής Λογισμικού Δικτύων

  Πραγματοποίηση 340 ωρών πρακτικής άσκησης στην «INTRACOM A.E.», στο Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού Πάτρας στo πλαίσιo του προγράμματος κατάρτισης (σεμινάριο) με τίτλο: «Στελέχη Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων)».

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

  Πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

  Διδάσκων του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων».

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

  Διδάσκων των μαθημάτων «Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ» και «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης».

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣ) || ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

  Διδάσκων των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό», «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», «Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ» και «Βάσεις Δεδομένων».

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣ)
  Πανεπιστημιακός Υπότροφος

  Διδάσκων των μαθημάτων «Βάσεις Δεδομένων Ι», «Βάσεις Δεδομένων ΙΙ», «Τεχνολογίες Δαδικτύου», «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων».

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΟΕΠ&ΤΜ || ΔΕ (ΜΕΣ) || ΠΛΗ&ΜΜΕ
  Εργαστηριακός Συνεργάτης

  Διδάσκων των μαθημάτων «Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής (Ε & Θ)», «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «Διαδικτυακός Προγραμματισμός».

  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΛΗ&ΜΜΕ || ΕΠΔΟ
  Εργαστηριακός Συνεργάτης

  Διδάσκων των μαθημάτων «Διαδικτυακός Προγραμματισμός» και «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών».

  ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΠΔΟ
  Εργαστηριακός Συνεργάτης

  Διδάσκων του μαθήματος «Δομές δεδομένων».«»