Σύμβαση αορίστου χρόνου με την εταιρεία «Bytemobile Ευρωπαϊκο Κέντρο Ανάπτυξης Μ.Ε.Π.Ε»*, που εδρεύει στο Innovation Hub, Κάτω Καστριτσίου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρών, από 22/11/2006 έως 09/01/2012.

*Από το 2012 μέλος της «Citrix Systems, Inc».

 • Bytemobile

  Σύμβαση αορίστου χρόνου με την εταιρεία «Bytemobile Ευρωπαϊκο Κέντρο Ανάπτυξης Μ.Ε.Π.Ε»*, που εδρεύει στο Innovation Hub, Κάτω Καστριτσίου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρών, από 22/11/2006 έως 09/01/2012.

  *Από το 2012 μέλος της «Citrix Systems, Inc».

 • Web Optimization Research

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στο ερευνητικό project της Bytemobile "Web Optimization Research", όπου ερευνήθηκαν οι παράμετροι βελτιστοποίησης της απόδοσης περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού, η συμπεριφορά συσκευών σε ένα μεγάλο εύρος δικτύων, τα Αndroid πρωτόκολλα και η απόδοση των συσκευών με λειτουργικό σύστημα iOS, έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Σχεδίαση και υλοποίηση πλάνων δοκιμών.
  • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων περιβαλλόντων δοκιμών.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού σε servers που έχουν ως βάση το Solaris OS, όπως ΙΒΜ και SUN blades.
  • Δημιουργία και αξιοποίηση Linux rate shaper.
 • Smartphone Challenge

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στο ερευνητικό project της Bytemobile "Smartphone challenge", όπου ερευνήθηκε η επί μέρους συμπεριφοράς των κινητών Smartphone τέταρτης γενιάς ανάλογα με την επίδοση και το είδος του δικτύου μετάδοσης δεδομένων (πχ 3G, HSDPA, WI-FI), έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων περιβαλλόντων δοκιμών.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού.
  • Διενέργεια δοκιμών πιστοποίησης κινητών τηλεφώνων συμπεριλαμβανομένων της βελτιστοποίησης ρυθμίσεων των συσκευών, σε ιστοσελίδες πραγματικού περιεχομένου, με διαφορετικά σενάρια και δοκιμές απόδοσης.
  • Δημιουργία Linux Rate Shaper.
 • Flash Adaptation

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στο project της Bytemobile "Flash Adaptation", έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού στους servers.
  • Διενέργεια δοκιμών πιστοποίησης κινητών τηλεφώνων σε ιστοσελίδες που εμπεριέχουν Flash περιεχόμενο.
  • Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με την ομάδα μηχανικών του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.

  Συνοπτική περιγραφή project:
  Λογισμικό αυτόματης μετατροπής Flash περιεχομένου σε άλλες τεχνολογίες όπως HTML5, CSS3 και SVG. Εγκαθίσταται στους servers του παρόχου κινητής τηλεφωνίας για χρήση από iOS συσκευές.

 • Media Fidelity Module (MFM)

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στο προϊόν της Bytemobile "Media Fidelity Module (MFM)", έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού σε servers που έχουν ως βάση το Solaris OS, όπως ΙΒΜ και SUN blades.
  • Σχεδίαση και υλοποίηση αναλυτικών σεναρίων ελέγχου.
  • Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με την ομάδα των προγραμματιστών και του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.

  Συνοπτική περιγραφή προϊόντος:
  Είναι η πρώτη εμπορική λύση που σχεδιάστηκε για την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου στην αγορά κινητών τηλεφώνων, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε λήψη λογισμικού ή αλλαγή στη συσκευή. Το λογισμικό εγκαθίσταται στους servers του παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

 • Web Fidelity Module (WFM)

  Απασχόληση ως Μηχανικός Πιστοποίησης Λογισμικού Κινητών Συσκευών στο προϊόν της Bytemobile "Web Fidelity Module (WFM)", έχοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Σχεδίαση και υλοποίηση πλάνων δοκιμών.
  • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων περιβαλλόντων δοκιμών, για διασφάλιση ποιότητας.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού σε servers που έχουν ως βάση το Solaris OS, όπως ΙΒΜ και SUN blades.
  • Διενέργεια δοκιμών πιστοποίησης κινητών τηλεφώνων συμπεριλαμβανομένων της βελτιστοποίησης ρυθμίσεων των συσκευών, σε ιστοσελίδες πραγματικού περιεχομένου, με διαφορετικά σενάρια και δοκιμές απόδοσης.
  • Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με την ομάδα των προγραμματιστών και του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.

  Συνοπτική περιγραφή προϊόντος:
  Λογισμικό δυναμικής μετατροπής HTML ιστοσελίδων σε ιστοσελίδες προσαρμοσμένου περιεχομένου στις ανάγκες πλοήγησης των κινητών τηλεφώνων. Εγκαθίσταται στους servers του παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

 • 1