Σπύρος Χριστοδούλου, Μυρτώ Πυρλή , Λεωνίδας Σιούτης, Διονύσης Καρούσος και Νίκος Καρακαπιλίδης

[2023] Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση: Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής

Nikos Karousos, Fotios Tatsis, Dionisis Karousos, Christos Katsanos, Nikolaos Tselios, and Michalis Xenos

[2020] 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics

Nikos Karousos and Dionisis Karousos

[2018] 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics

Διονύσης Καρούσος

[2011] Μεταπτυχιακή εργασία Πανεπιστημίου Πατρών