Στιγμές

Μανίφικο Σάμη - Αύγουστος 2015
Μανίφικο Σάμη - Αύγουστος 2015
Άμμες Κεφαλονιά - Αύγουστος 2015
Άμμες Κεφαλονιά - Αύγουστος 2015
Αντίσαμος - Αύγουστος 2015
Αντίσαμος - Αύγουστος 2015
Άσσος Κεφαλονιά - Ιούλιος 2015
Άσσος Κεφαλονιά - Ιούλιος 2015
Φισκάρδο - Απρίλιος 2015
Φισκάρδο - Απρίλιος 2015
Σάμη - Ιούλιος 2013
Σάμη - Ιούλιος 2013
Αντίσαμος - Ιούλιος 2013
Αντίσαμος - Ιούλιος 2013
Ακρόπολη Σάμης - Ελιά - Ιούλιος 2013
Ακρόπολη Σάμης - Ελιά - Ιούλιος 2013
Σαρακίνικο Ιθάκη - Αύγουστος 2008
Σαρακίνικο Ιθάκη - Αύγουστος 2008