Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται Πτυχιακές Εργασίες που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη μου.

2015

Κίσσα, Μ. (2015). Συγκριτική αξιολόγηση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών σε συστήματα διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα στον παγκόσμιο ιστό (web based open sourse learning system management). Πύργος: Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Κορελής, Ζ. (2015). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπου ξενοδοχειακής επιχείρησης μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla! Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Μάλε, Α., & Φλαντίνη, Μ. (2015). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστότοπου ηλεκτρονικών αγορών μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla! Μεσολόγγι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

2014

Γιάννης, Σ. (2014). Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστότοπου αξιολόγησης βιντεοπαιχνιδιών και κόνσολών, με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου “Joomla 3.2”. Πύργος: Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Καρανάνου, Δ., & Αλεξάνδρου, Γ. (2014). Αρχές, τεχνολογίες και πλατφόρμες για το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής. Πύργος: Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Πάτρας.

Παπαγεωργίου, Γ., & Κίκου, Ε. (2014). Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πύλης ενημέρωσης με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου “Joomla 2.5”. Πύργος: Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

2013

Μικλοβάν, Θ., & Βέλμαχος, Θ. (2013). Δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με εκπαιδευτικό σκοπό σχετικά με τεχνολογίες διαδικτύου. Πύργος: Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ - ΤΕΙ Πάτρας.

Χατζόπουλος, Γ., & Καλδέλης, Δ. (2013). Τα Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και η προσβασιμότητα τους στις κινητές συσκευές. Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας προβολής επιχείρησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κινητών συσκευών. Αμαλιάδα: Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία - ΤΕΙ Πάτρας.