ΑΔΕΠ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ

Η ΑΔΕΠ προσφέρει σύνολο υπηρεσιών στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας γιατί δραστηριοποιείται σε διαφορετικά και συμπληρωματικά πεδία παρέμβασης. Προσφέρονται υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και στήριξης των πολιτών. Παράλληλα η ΑΔΕΠ έχει αναπτύξει επαφή με υπάρχουσες επιχειρήσεις και έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ενέργειες τόσο για την ενίσχυση των υπαρχουσών επιχειρήσεων όσο και για την εν γένει στήριξη της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Λίγα λόγια για το project

Δουλεύοντας μεθοδικά σε συνεργασία με τον εργολάβο Μηχανικό Η/Υ Δρ. Νίκο Καρούσο φροντίσαμε να επανασχεδιάσουμε την εμφάνιση του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Ο επανασχεδιασμός του ιστοτόπου δεν βασίστηκε σε κάποια πλατφόρμα αλλά αναπτύχθηκε με custom κώδικα.  Έχοντας αρχικά ένα «παλαιάς κοπής» template δημιουργήσαμε νέο φωτογραφικό υλικό (logo, εικόνες μενού κλπ.) και προβήκαμε στη δημιουργία ενός τελείως ανανεωμένου αρχείου CSS κώδικα και στη προσθήκη χαρακτηριστικών κομματιών XHTML και JavaScript κώδικα.

Φορέας υλοποίησης: Καρούσος Νικόλαος

Design

Χρώματα

παλέτα χρωμάτων

Τυπογραφία: Calibri

γραμματοσειρά calibri

Εικονίδια

εικονίδια

HTML elements

Header

στιγμιότυπο header

Main

στιγμιότυπο main

Συνοπτικά

XHTML

CSS3

JavaScript

Photoshop

...

Πλατφόρμα: Custom

Επισκεφθείτε το: Website της ΑΔΕΠ