Τράπεζα θεμάτων

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)

H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-15 της Α΄ και Βʼ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ και Βʼ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Βʼ και Γʼ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ.

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Βασικό μας μέλημα ήταν να δημιουργήσουμε ένα λιτό και κατανοητό user interface, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν εύκολα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Αναπτύξαμε ένα σχετικά απλό website βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήσαμε 6 κατηγορίες, όσα και τα είδη των Λυκείων, όπου κάθε κατηγορία περιέχει δύο υποκατηγορίες (Α και Β Λυκείου) και κάθε υποκατηγορία περιέχει μέχρι 10 ύπο-υποκατηγορίες (Μαθήματα), στις οποίες είναι τα αντίστοιχα θέματα-διαγωνίσματα της τράπεζας θεμάτων.

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

xromata exams repo

Τυπογραφία: Asty CF Std

font cfasty

Εικονίδια

icons exams bank

HTML elements

Header & Αναζήτηση πόρων

sc exams repo 2

Δομή μαθημάτων τάξης

sc exams repo 2

Αρχεία θεμάτων ανά μάθημα

sc exams repo 3

Συνοπτικά

XHTML

CSS3

PHP

Τ3 Framework

Repository

Πλατφόρμα: Joomla

Επισκεφθείτε το: Website της Τράπεζας θεμάτων