Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

Το έργο αφορά στη συνέχιση και τη μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Εγκαταστήσαμε ένα έτοιμο Responsive Template και κάναμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε κώδικα CSS και JavaScript. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήσαμε τη δομή του site οργανωμένη σε 6 θεματικές περιοχές και 15 υπό-περιοχές. Μεταξύ αυτών δημιουργήσαμε Repository, Forum, FAQ, Help Desk κλπ.

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

xromata e-pimorofosi

Τυπογραφία: Roboto

font roboto

Εικονίδια: Font Awesome

icons e pimorfsi

HTML elements

Header & slider

sc e pimorfosi 1

Timeline

sc e pimorfosi 2

Forum

sc e pimorfosi 3

Συνοπτικά

XHTML

CSS3

Responsive Web Design

Bootstrap Framework

Repository

Πλατφόρμα: Joomla

Επισκεφθείτε το: Portal του Β Επιπέδου