Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

Το έργο αφορά στη συνέχιση και τη μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Εγκαταστήσαμε ένα έτοιμο Responsive Template και κάναμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε κώδικα CSS και JavaScript. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήσαμε τη δομή του site οργανωμένη σε 6 θεματικές περιοχές και 15 υπό-περιοχές. Μεταξύ αυτών δημιουργήσαμε Repository, Forum, FAQ, Help Desk κλπ.

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

παλέτα χρωμάτων

Τυπογραφία: Roboto

γραμματοσειρά Roboto

Εικονίδια: Font Awesome

γραμματοσειρά εικονιδίων FontAwesome

HTML elements

Header & slider

στιγμιότυπο header και slider

Timeline

στιγμιότυπο timeline

Forum

στιγμιότυπο forum

Συνοπτικά

XHTML

CSS3

Responsive Web Design

Repository

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Πλατφόρμα: Joomla

Επισκεφθείτε το: Portal του Β Επιπέδου