Λεξιπαίγνιο

Δημιουργία Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Δημιουργήσαμε ένα Responsive Template με το Gantry framework. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήσαμε τη δομή παρουσίασης και διάθεσης των ψηφιακών παιχνιδιών, των υποδομων (λογισμικά) και των λοιπών υπηρεσιών του έργου.

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

Παλέτα χρωμάτων

Τυπογραφία: Roboto Slab

γραμματοσειρά Roboto

Γραφική απεικόνιση

γραφική επικόνιση εταίρων

HTML elements

Header & Main σελίδα

στιγμιότυπο header και αναζήτησης πόρων

Λίστα παιχνιδιών

στιγμιότυπο λίστας ψηφιακών παιχνιδιών

Θεματική Ταξινομία

στιγμιότυπο παρουσίασης παιχνιδιών

Φόρμα επικοινωνίας

στιγμιότυπο της φόρμας επικοινωνίας

Συνοπτικά

HTML5

SCSS

Responsive Web Design

Gantry Framework

Photoshop

Πλατφόρμα: Joomla

Επισκεφθείτε το: Portal του ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ