Επιμόρφωση Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β2 Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

Πλατφόρμα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ηλεκτρονικής Μάθησης

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στο LMS Moodle. Εγκαταστήσαμε το Responsive Theme "Moove" και αναπτύξαμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι SCSS κώδικα όπου μαζί με την προσθήκη γραφικών/εικονιδίων έδωσαν την επιθυμητή μορφή στον ιστότοπο. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήσαμε τη δομή των μαθημάτων οργανωμένη σε 13 συστάδες όπου κάθε συστάδα αποτελείτε από 15 εκπαιδευτικά πακέτα.

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

παλέτα χρωματων

Τυπογραφία: Open Sans

γραμματοσειρά opensans

Εικονίδια

εικονίδια

HTML elements

Αρχική σελίδα

στιγμιότυπο αρχικής σελίδας

Σύνολο συστάδων

στιγμιότυπο μαθημάτων

Συστάδα

στιγμιότυπο συστάδας

Εκπαιδευτικό Πακέτο

στιγμιότυπο εκπαιδευτικού πακέτου

Συνοπτικά

HTML5

SCSS

Responsive Web Design

Photoshop

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Πλατφόρμα: Moodle