Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές αρχικά θα εξοικειωθούν στη χρήση του δυαδικού συστήματος, του συστήματος BCD και στο σχεδιασμό εντολών γλώσσας μηχανής. Στη συνέχεια το μάθημα δίνει βάση στην εισαγωγή σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και σε εφαρμογές γραφείου.

Θεματικές ενότητες

  • Δυαδικό Σύστημα
  • Σύστημα BCD
  • Σχεδιασμός εντολών γλώσσας μηχανής
  • Λειτουργικό σύστημα Windows 7
  • MS Word 2007
  • MS Excel 2007
  • MS PowerPoint 2007

Λογισμικό

Cisco Binary Game
MS Office 2007