Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι απαραίτητα για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και την προσφορά χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Internet, η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών, η άνοδος των οικονομιών της πληροφορίας και η ψηφιακή ολοκλήρωση αναδιαμορφώνουν σήμερα ιδιαίτερα το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις και στη διοίκηση. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε πλήρως ψηφιακές επιχειρήσεις όπου όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες υποβοηθούνται ψηφιακά. Έτσι οι γνώσεις γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν βασική προϋπόθεση για κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις σημαντικές επιχειρησιακές διαδικασίες και τις εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων σε αυτές και στη λήψη των αποφάσεων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξασκούνται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα Microsoft Dynamics Nav 2009, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ERP για αναπτυσσόμενες και μεσαίες επιχειρήσεις.

θεματικές ενότητες

 • Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής
 • Παραγωγή
  • Δημιουργία νέας εταιρείας και καταχώρηση στοιχείων
  • Τα είδη της βιομηχανίας
  • Παραμετροποίηση βαρδιών – Ημερολόγιών παραγωγής
  • Παραμετροποίηση δυναμικότητας παραγωγής
  • Φασεολόγια
  • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Αγορές
  • Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής
  • Φ.Π.Α.
  • Σειρές αριθμήσεων
  • Παραμετροποίηση αγορών & πληρωμών
 • Πωλήσεις
  • Παραμετροποίηση πελατών
  • Απολογισμός παραγωγής
  • Καταχώρηση πελατών – προσφορά και παραγγελιοληψία

Λογισμικό

Microsoft Dynamics Nav 2009