Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές αρχικά θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του λειτουργικού συστήματος MS Windows 7 και στη συνέχεια θα εξασκηθούν στις εφαρμογές γραφείου και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία κειμένου, στα υπολογιστικά φύλλα και στις παρουσιάσεις.

θεματικές ενότητες

  • Λειτουργικό σύστημα MS Windows 7
  • Επεξεργασία κειμένου - MS Word 2007
  • Υπολογιστικά φύλλα - MS Excel 2007
  • Παρουσιάσεις - MS PowerPoint

Λογισμικό

MS Windows 7
MS Office 2007