Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα διδάσκονται και εξασκούνται σε Προγραμματισμό στην πλευρά του χρήστη, υλοποιώντας ασκήσεις σε HTML, CSS και Javascript.

θεματικές ενότητες

 • Ανάλυση της βασικής δομής ενός HTML εγγράφου και αναγνώριση των απαραίτητων ετικετών και της ιεραρχίας τους
 • Ειδικοί χαρακτήρες, στυλ, χρώματα και υπερσυνδέσεις
 • Εικόνες και image-maps
 • Πίνακες
 • Meta-tags και φόρμες
 • Κατανόηση της επιλογής χρήσης CSS και οι 3 τρόποι εισαγωγής του
 • Κλάσεις και id
 • Πίνακες, λίστες και φόρμες με χρήση CSS
 • Box-model
 • Εκμάθηση δημιουργίας ευέλικτων HTML προτύπων με χρήσης CSS
 • Ανάλυση της βασικής δομής και των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων JavaScript
 • Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και τελεστών, εντολές επιλογής και επαναλήψεων
 • Αναδυόμενα παράθυρα, συναρτήσεις, events και βασικές κλάσεις αντικειμένων

Λογισμικό

Notepad++
Firebug