Τύπος μαθήματος:

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα αρχικά οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με ερωτηματολόγια ευχρηστίας με τη χρήση Διαδικτύου, στη συνέχεια θα δημιουργήσουν πρωτότυπα που έχουν σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων διεπαφής, θα γνωρίσουν το πώς αξιολογείται ένα ψηφιακό περιβάλλον και το πώς βρίσκουν και αξιοποιούν στατιστικά στοιχεία για αυτό. Τέλος θα γνωρίσουν την έννοια της προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό και τους κανόνες με τους οποίους αυτή εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας.

θεματικές ενότητες:

  • Ερωτηματολόγια ευχρηστίας με τη χρήση Διαδικτύου
  • Εργαλεία σχεδίασης πρωτοτύπων
  • Ευρετική αξιολόγηση
  • Ταξινόμηση καρτών
  • Web Analytics
  • Web Accessibility
  • Ανάπτυξη διεπαφής με HTML και CSS

Λογισμικό:

Google Forms
Lumzy
Easy chart
Google Analytics
Alexa
Achecker
Notepad++
Firefox και Firebug