Τύπος μαθήματος

Θεωρία

Περιγραφή

Σκοπός του θεωρητικού μαθήματος είναι η εκμάθηση σχεδιασμού-ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων λογισμικού, αξιολόγησης διαδραστικών εφαρμογών, σχεδιασμού διαδραστικών εφαρμογών για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (ΑΜΕΑ) και γνωριμία με τις τεχνολογίες και συσκευές αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής γενικότερα, αλλά και για χώρους πολιτισμού ειδικότερα.

θεματικές ενότητες

 • Διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα
 • Άξονες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
 • Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης περιοχής ΕΑΥ
 • Αισθήσεις – Αισθητήρια Αντίληψη - Κινητήριο Σύστημα
 • Μοντέλα ερεθίσματος – απόκρισης
 • Γνωσιακά μοντέλα και αρχιτεκτονικές
 • Μοντέλα μνήμης, Νοητικά μοντέλα, Μεταφορές, Άλλα μοντέλα
 • Συσκευές Αλληλεπίδρασης
 • Τρόποι Αλληλεπίδρασης
 • Τεχνολογίες Προσβασιμότητας
 • Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Ευχρηστίας
 • Μοντέλα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Λογισμικού
 • Διαδικτυακή Προσβασιμότητα